Nghi Thức Lạy Sám Hối 35 Vị Phật | BabaaoQue.Vn

Ẩm Thực 0 lượt xem

Lễ Sám Hối 35 Phật diệt Nghiệp chướng nặng những tội gì? Cúi lạy 35 vị Phật có tác dụng gì?

Mục: từ Kinh Đại Bảo Tích
Bản dịch tiếng Việt: Thích Trí Tịnh

Tuyên bố nghiệp báo là lời nguyện thứ tư trong mười lời nguyện do Phổ Hiền Bồ tát thuyết tại pháp hội Hoa Nghiêm. Và việc chuẩn bị chu đáo cho thời mạt pháp cũng là một nhiệm vụ quan trọng của người Phật tử. Kinh nói: “Nếu nghiệp ác có thật, thì không phải chỗ nào cũng chứa được”. Có thể bỏ đi không?

A- Nghi Thức Sám Hối Không 35 Vị Phật

Tên tôi … nếu là tên hợp pháp …

  • Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng.
  • Nơi tôn nghiêm không lên Phật ở Địa ngục.
  • Luật không giết chết những linh hồn đói khát
  • Nơi tôn nghiêm không được tái sinh trong Tăng đoàn

1. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
2. Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.
3. Nam Mô Bảo Quang Phật
4. Nam Mô Long Tôn Vương Phát
5. Tinh Tan Quan Phat
6. Tinh Tấn Hi Phật nữ thần.
7. Nam Mô Bảo Hoa Phật
8. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phát
9. Nam Mô Không Thể Không Lừa Đảo Phật.
10. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật
11. Nam Mô Không Bị Thương Phật.
12. Nam Mô Dung Thị Phật
13. Namo Puta Maemae
14. Nam mô Kükohu Thanh Tịnh Thị Phật
15. Nam Mô Ta Lưu Na Phật
16. Nam Mô Thủy Thiên Phát
17. Nam Mô Kiến Phật
18. Nam Mô Chiên Đàn Công Phật
19. Nam Mô Vô Lượng Quang Hoa Cúc Phật.
20. Nam Mô Quang Phật
21. Nam Mô Vô Loạn Phật
22. Nam Mô Na La Diên Phật
23. Nam Mô Công Đức Hoa Phật
24. Tinh Hoa Quang Du Hi Thần Thông Phật tượng.
25. Nam Mô Liên Hoa Du Hí Thần Thông Phật
26. Nam Mô Tai Công Phật
27. Nam Mô Phật Niệm
28. Nam Mô Thiên Danh Haʻi Phật
29. Nam Mô Hồng Diêm Đế Trang Vương Phát
30. Nam Mô Thiên Du Bồ Công Phật
31. Nam mô Kükohu Tranh đấu Phật
32. Thần tượng Thiên Du Bộ Phật.
33. Nam Mô Châu Súc Giáo Hội Phật Thích Ca
34. Nam Mô Bảo Hoa Du Phật
35. Nam Mô Tu Di Sơn Vương Phát

  • Ở khắp nơi trên thế giới, có những vị Phật khác nhau, những vị được Thế giới tôn vinh trên thế giới này. Cầu mong những người được vinh danh Thế giới yêu thương và nhớ đến tôi. Ngươi trong kiếp này, hay kiếp trước, từ trước khi sanh và tử cho đến nay, ngươi đã phạm tội: hãy tự mình làm, hay nói một lời. hoặc những thứ của tháp, hoặc những thứ của Tăng ở bốn phía, tự mình lấy; hoặc bảo mọi người lấy, để xem, lấy theo ý họ; Ngũ tội tự mình làm, hoặc bảo người ta làm, xem đó là niềm vui; Những tội lỗi đã phạm, hoặc được che giấu, là những lợi ích của Địa ngục, những linh hồn đói khát, súc vật, những ác quỷ bên kia biên giới, những tư tưởng khiêm tốn và những ý nghĩ xấu xa, vì vậy hãy sám hối nhiều tội lỗi này.
  • Bây giờ bậc danh nhân của thế gian sẽ biết rằng tôi nhớ đến tôi, tôi lại nói trước chư Phật, Đức Thế Tôn, như sau:
  • Bạn ở kiếp này hay kiếp khác đã nguyện hoặc giữ lời trong sạch chia cho loài đói một nắm cơm, hoặc đã làm việc sạch với gốc rễ tốt, việc tốt đời có gốc rễ mà trồng. Cội rễ tốt và trí tuệ xấu đều là cội rễ tốt, và tất cả các cuộc hội họp đều dành riêng cho Bồ đề không phải là quá khứ, vì nó đã được các bậc cao tăng của thế gian quá khứ và hiện tại dành riêng cho vị lai và chư Phật trong hiện tại.
Xem Thêm  Tổng hợp 25 cách làm chân giò hầm thơm ngon đơn giản dễ làm tại nhà | BabaaoQue.Vn

Mọi tội lỗi đều được ăn năn
Phước lành không là gì cả
Và ân đức của chư Phật
Cầu nguyện cho sự khôn ngoan cao nhất
Phật quá khứ và hiện tại
Chiến thắng cuối cùng đối với sự sống
Biển vô cực
Bây giờ tôi đang ăn mừng.
Cầu nguyện cho quyền này
Tình yêu là tất cả
Sinh viên và chúng sinh
Mọi người đều là Phật tử trọn vẹn.

B. CHUẨN BỊ 35 PHẬT GIÁO ĐÃ TÌM THẤY ĐIỀU GÌ?

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

Nghi Thức Sám Hối 35 Vị Phật - Sám Hối 35 Vị Phật tiêu diệt nghiệp chướng 2

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

35 Vị Phật Sám Hối Nghi Lễ - Sám Hối 35 Vị Phật Nghiệp Báo Là Gì

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Sám hối 35 vị Phật - sám hối 35 vị Phật diệt nghiệp Lịch Vạn Niên 365

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud