Chương trình Vua Đầu Bếp tập 2

Kết nối với chúng tôi
Chương trình Vua Đầu Bếp tập 2
Chương trình Vua Đầu Bếp tập 2
Nhà hàng BaBa Ao Quê - Từ trang trại đến bàn ăn
Nhà hàng BaBa Ao Quê 31A Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội
Nhà hàng BaBa Ao Quê 129 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Nhà hàng BaBa Ao Quê 92 Vũ Phạm Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội
Vào bếp cùng Vua Đầu Bếp BaBa Ao Quê tập 1: BaBa rang muối và BaBa om chuối đậu
Chương trình vua đầu bếp tập 3
Vào Bếp cùng Vua Đầu Bếp BaBa Ao Quê tập 2: BaBa Lẩu Vang và BaBa Cường Dương
Vào bếp cùng Vua Đầu Bếp BaBa Ao Quê tập 3: BaBa Hấp Lá Sen và BaBa Hấp Muối